Konnektor OyKonnektor OyKonnektor Oy
Valikko

Raportointi

Raportointipalvelut tarjoavat laadukasta, oikea-aikaista ja kustannustehokkaasti tuotettua informaatiota yrityksesi taloudellisesta tilanteesta. Päätät itse millaisia raportteja, ja millaista informaatiota tarvitset. Asiakkaanamme saat reaaliaikaiset taloushallinnon raportit ja ennusteet joko vakiomuotoisina, kiinteänä osana taloushallinnon kokonaisratkaisuasi, tai vaihtoehtoisesti laajempina versioina juuri sinun tarpeidesi mukaan räätälöitynä.

Kirjanpidon raportointi

Yrityksen taloudellista tilaa voidaan seurata kirjanpidosta saatavan informaation pohjalta esimerkiksi työntekijöittäin, kustannuspaikoittain ja toiminnoittain. Erillisiä projekteja tai osastoja voidaan tarkastella esimerkiksi urakoita tekevien yritysten kohdalla tai erillisten hankkeiden osalta. Tällöin esimerkiksi tuottoja, kuluja, katteita ja menekkitietoja tarkastellaan yhdessä asiakkaan kanssa määriteltyjen seurantakohteiden tasolla, tarvittaessa useiden tilikausien ajan.

Kirjanpidon jaksotuksia ja seurantakohteiden taloudellista tilaa seuraavan raportoinnin lisäksi asiakkaan on mahdollista sisällyttää raportointiin informaatiota esimerkiksi asiakas- ja tuotekohtaisesta kannattavuudesta ja myyntiluvuista.

Tunnuslukuraportit

Kirjanpidon informaation pohjalta tuotettavat tunnuslukuraportit voidaan toteuttaa joko osana sähköisen taloushallinnon ratkaisua, tai vaihtoehtoisesti toimittaa erikseen muun kirjanpidon raportoinnin mukana kirjanpitokausittain. Tunnuslukuraportit sisältävät kirjanpidon tietojen pohjalta lasketut yleisimmät johdon tunnusluvut, joiden lisäksi voit itse valita ja muokata tarpeisiisi sopivat tunnusluvut raportille. Raportit sisältävät informaatiota havainnollistavat grafiikat.

Kustomoitu johdon raportointi

Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuutta säännölliseen tunnusluku-pohjaiseen raportointiin tukemaan talouden seurantaa, liiketoiminnan suunnittelua ja johdon päätöksentekoa. Johdon raportoinnissa koostamme seurantaan valittujen taloudellisten tunnuslukujen ja liiketoiminnan osa-alueiden tilanteen selkeäksi kuukausi-raportiksi.

Raportti toimitetaan kirjallisessa, numeerisessa ja graafisessa muodossa.

Raportoinnin mukanaan tuomaa informaatiota on helppo tarkastella niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä aikaisemmin kertyneen tiedon tallentuessa asiakassuhteen aikana. Raportoinnin myötä valittuja seurantakohteita on helppo seurata esimerkiksi vuosi-, kuukausi- ja vuodenaikavaihtelun osalta. Räätälöimme raportin vastaamaan asiakkaan yksilöllisiä tarpeita.

Raportointipalvelut sisältävät:

  • Räätälöidyt kirjanpidon raportit
  • Tunnuslukuraportit grafiikalla
  • Erilaiset kustomoidut johdon raportit

Taloushallinnon ja liiketoiminnan kokonaisvaltainen osaaja

Selkeä hinnoittelu – ei piiloteltuja lisiä

Pyydä hinnasto Ota yhteyttä asiantuntijaan