Taustalla oli vahva näkemys siitä, että taloushallintoalalla olisi huomattavasti parantamisen varaa siinä, kuinka alalla palvellaan asiakkaita ja kuinka tehokkaasti työtehtäviä hoidetaan. Joukosta ideoita alkoi muotoutumaan liiketoimintakonsepti, johon sisällytettiin taloushallinnon ohella myös laki- ja verotuspalveluita sekä liiketoiminnan kehittämiseen tähtääviä palveluita.

Aloitimme yritystoiminnan tammikuussa 2016. Olimme päättäneet mennä aluksi tilitoimistopalvelut edellä, mutta jo alusta asti Konnektoria oli ajateltu eräänlaisena yrityspalvelutalona – josta asiakkaat voisivat saada saman katon alta tarvitsemansa liiketoiminnan lisäarvopalvelut. Tilitoimistopuolella saimme paljon asiakkaita – uusia, sekä jo toimivia yrityksiä – joilla oli tarvetta myös muille lisäarvopalveluille. Kysyntä oli meidän mielestämme osoitus siitä, että selkeää tarvetta etenkin perinteisten tilitoimistopalveluiden ulkopuolisille palveluille olisi.

Lisäarvopalveluiden kysyntä johti siihen, että päätimme tehdä asiakkaille päin näkyvän muutoksen liiketoiminnassamme. Tilitoimistopalvelut on nyt yksi palveluosa-alue muiden joukossa. Tarkoituksena on tässä paitsi viedä liiketoimintaamme yrityspalvelutalon suuntaan, mutta myös korostaa lisäarvopalveluiden merkitystä tämän päivän liiketoiminnassa. Tietoisuuden lisääntyessä ja kilpailun kiristyessä eivät vanhat toimintatavat välttämättä enää riitä, vaan on kyettävä pääsemään ainakin ’’perustasolle’’, missä sopimukset ovat kunnossa, verotukseen kiinnitetään jo ennakoivasti huomiota sekä osataan esimerkiksi löytää tarvittava apu liiketoiminnan murroskohdissa. Näissä asioissa me haluamme auttaa yritystäsi.

Leadership
Simo PutkuriToimitusjohtaja, liiketoiminnan kehittäminen+358 45 858 9385
Petteri KoponenLakipalvelut, yritysjärjestelyt+358 40 071 7562
Tuomas KoponenVerotus, yritysjärjestelyt, taloushallinto+358 40 071 7483
Joonas TirkkonenTaloushallinto, verotus+358 40 073 7992
Meidän Tiimi
Vili PirinenTaloushallinto+358 44 231 0055
Melisa TurunenKirjanpitäjä+358 50 351 0069
Modus operandi

Olemme asiakaslähtöinen, innovatiivinen ja asiantunteva yrityspalvelutalo. Asiakaslähtöisyys näkyy asiakkaiden tarpeiden huomioon ottamisena esimerkiksi palveluvalikoimassa, tavoitettavuutena sekä räätälöityinä ratkaisuina. Innovatiivisuus on meille sitä, että pyrimme kehittämään jatkuvasti asiakkaitamme paremmin palvelevia ratkaisuja. Asiantuntevuus liittyy osaltaan laajaan palveluvalikoimaan - pystymme tuottamaan monipuolisia palveluita yrityksellesi yhteistyössä eri alojen asiantuntijoidemme kanssa.