Konnektor OyKonnektor OyKonnektor Oy
Valikko

Käyttöehdot ja tietoa evästeistä

1 Yleistä

Käyttäessäsi näitä verkkosivuja (www.konnektor.fi), sitoudut noudattamaan seuraavia käyttöehtoja ja hyväksyt Konnektor Oy:n evästekäytännön ja tietosuojalausekkeen. Käyttäjän tulee välittömästi poistua näiltä verkkosivuilta, ellei käyttäjä hyväksy näitä ehtoja kokonaisuudessaan. Konnektor Oy:llä on oikeus päivittää näitä käyttöehtoja, verkkosivuston sisältöä, estää pääsy sivuille tai lopettaa ylläpito ilman erillistä ilmoitusta. Annat sitoumuksesi näiden ehtojen soveltamiseen heti, kun asioit näillä sivuilla. Kaikki oikeudet pidätetään näihin verkkosivuihin, mitä ei nimenomaisesti ole tässä myönnetty.

2 Oikeudet

Nämä verkkosivut, sivujen sisältö tai muu näiden sivujen kautta käytettävissä oleva tieto, materiaali tai data on Konnektor Oy:n omistuksen alaista. Nämä verkkosivut on suojattu tekijänoikeuslain (404/1961) mukaisesti.

Konnektor Oy:n verkkosivujen sisältöä on sallittua käyttää, kopioida tai tulostaa, tai tallentaa ainoastaan henkilökohtaisiin tarpeisiin. Näillä sivuilla sijaitsevan tietosisällön saattaminen yleisön saataviin esittämällä, levittämällä tai kopioimalla on kiellettyä ilman edellä mainitun etukäteistä kirjallista suostumusta.

Konnektor Oy:n verkkosivut tarjotaan sellaisenaan sitoumuksetta. Sivuilla sijaitsevan tiedon oikeellisuutta, luotettavuutta, täsmällisyyttä tai saatavuutta ei taata miltään osin.

Käyttäjä vastaa Konnektor Oy:lle verkkosivujen yhteydenottolomakkeen kautta lähettämistään sähköpostiviesteistä. Käyttäjä sitoutuu nimenomaisesti siihen, että em. sähköpostiviestit eivät sisällä mitään laitonta, haitallista tai materiaalia, johon käyttäjällä ei ole omistusoikeutta tai oikeutta käsitellä tätä materiaalia. Käyttäjä sitoutuu olemaan esittämättä vaatimuksia näiden verkkosivujen kautta lähettämäänsä aineistoon liittyen.

Jos käyttäjän lähettämä materiaali loukkaa kolmannen osapuolen tekijän-, teollis- tai muita suojattuja oikeuksia, käyttäjä sitoutuu korvaamaan Konnektor Oy:lle tästä mahdollisesti aiheutuneet kustannukset ja vahingon.

3 Muut ehdot

Nämä verkkosivut voivat sisältää linkkiyhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoille, jotka on julkaistu tai tehty muun kuin Konnektor Oy:n toimesta. Näillä sivustoilla vierailu voi tapahtua vain käyttäjän toimesta.

Näihin kolmannen osapuolen tarjoamiin verkkosivustoihin sovelletaan kolmannen osapuolen käyttö- ja muita mahdollisia sivuston käyttöä määritteleviä ehtoja, eikä Konnektor Oy vastaa näiden sivustojen sisällöstä ja aineistosta.

4 Erimielisyyksien ratkaiseminen

Näiden sivujen käytöstä johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla.

Mikäli osapuolet eivät pääse asiasta sovintoon, riita ratkaistaan lopullisesti Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa.

TIETOA EVÄSTEISTÄ

1 Evästeet

Näitä verkkosivuja käyttämällä hyväksyt käyttämämme evästeet (”cookies”).

2 Mikä on eväste?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen anonyymin tunnisteen, josta saadut rajalliset tiedot liittyvät ainoastaan verkkosivuston käyttötapoihin.

3 Mitä tietoja voidaan kerätä

  • käytetty päätelaite (tietokone, älypuhelin, tabletti)
  • selaimen versio,
  • käyttöjärjestelmä,
  • näytön tarkkuus,
  • vierailun aika ja kesto,
  • maakohtainen sijaintitieto (tarkkaa sijaintitietoa ei kerätä),
  • verkkosivujen käytöstä johdetut tiedot, kuten verkkosivujen käyttö- ja selaustiedot.

Tietojen keräämiseen käytämme Google Analytics -työkalua. Kaikki Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua.

4 Mihin näitä tietoja käytetään

Näitä tietoja hyödynnämme verkkosivujen analysoinnissa, kehittämisessä ja käyttökokemuksen parantamisessa. Nämä evästeet eivät kerää missään tilanteessa henkilö- tai muita tietoja, joista käyttäjä voitaisiin tunnistaa. Istuntotunnisteena on sattumanvarainen numerosarja, josta käyttäjää ei voida identifioida henkilökohtaisesti tai sijaintiperusteisesti. Käytettävän päätelaitteen ip-osoite on anonymisoitu.

5 Evästeiden poistaminen käytöstä

Mikäli et halua, että vierailustasi näillä sivuilla kerätään tietoja, voit halutessasi torjua nämä evästeet estämällä näiden käytön verkkoselaimesi asetuksista. Evästeiden käyttö voidaan estää sekä aiemmin tallennetut evästeet poistaa selaimesta riippumatta. Vaihtoehtoisesti selain voidaan määrittää varoittamaan, mikäli verkkosivusto on aikeissa tallentaa evästeitä. Pelkkä evästeiden poistaminen ei lopeta tai estä tiedon keruuta. Voit edelleen jatkaa verkkosivujen käyttöä evästeiden estämisestä huolimatta.